Hva skal til for å bli melkegiver?

brystpumpe

Har du mye melk og lyst til å dele med deg? Her får du vite hva som skal til for å bli melkegiver, og hva det innebærer.

Forrige uke skrev jeg om donert morsmelk og melkebanker – hva som skjer med morsmelken i melkebanken på sykehuset, fra giver til mottaker.

Morsmelken i melkebanken er helt uvurderlig for babyer som blir født prematurt. Og alle melkegivere gjør en viktig jobb. Heldigvis er norske mødre i særklasse når det gjelder å donere melk. Men vi skulle gjerne hatt enda mer. Det beste hadde selvsagt vært om vi hadde hatt så mye at alle nyfødte som hadde behov for ekstra næring fikk morsmelk, i stedet for morsmelkerstatning.

Hvis du har mye melk og kunne tenkt deg å donere noe av den, settes det stor pris på om du tar kontakt med din nærmeste melkebank!

HER ER MELKEBANKENE:

Det er 12 melkebanker i Norge. De finnes ved disse sykehusene:

Haukeland

Sørlandet sykehus

Nordlandssykehuset

Sykehuset Østfold

A-Hus

Rikshospitalet

Stavanger Universitetssjukehus

Universitetssykehuset Nord-Norge

St. Olavs hospital

Sykehuset Vestfold

Ålesund syukehus

Kontaktinfo finner du hos Ammehjelpen

Dette kreves av deg:

Helse: For å være melkegiver må du være frisk, og ikke bruke medisiner daglig. Første skritt mot å bli godkjent som melkegiver, er å ta kontakt med melkebanken nærmest ditt bosted. Duere avtaler et møte, og der vil det bli tatt en blodrpøve av deg. Det er for å sjekke om du har sykdommer som ikke er forenlig med å gi melk.

Du blir også spurt om sykdommer du har hatt tidligere, som kan gjøre at det kan være virus i melken din. Dette viruset har ikke noe å si for ditt eget barn, men siden melken brukes til bittesmå premature, må den være helt trygg for dem.

Blodprøven sjekkes for HIV, hepatitt og andre sjeldne sykdommer.

I perioden du er melkegiver tas det nye blodprøver hver tredje måned.

Dersom du blir syk, starter på medisiner eller naturmedisiner mens du gir melk, må melkebanken informeres om dette.

Rusmiddelbruk: Den som gir melk kan ikke bruke tobakk – hverken røyk eller snus. Man kan ikke donere melk som er pumpet mens man er påvirket av alkohol. Andre rusmidler er ikke forenlig med å være melkegiver.

Hygiene: Det er klart at morsmelken må være så ren for bakterier som mulig. Derfor er det viktig at utstyret som brukes til å pumpe og oppbevare melken i er rent. Utstyret må vaskes med varm vann og såpe, og koes. Så må det tørkes før bruk. Når man skal pumpe seg nå hender og bryst være rene. Brystet vaskes bare over med vann før pumping. Etter pumping fryses melken så raskt som mulig.

Å gi av seg selv
Når du er melkegiver gir du av din dyrebare melk, og din verdifulle tid. Det er ikke noe krav til hvor mye melk du må gi. Melkebanken er glad for hver eneste dråpe.

 

Lactaline
Morsmelken du gir skal være overskuddsmelk, ikke melk babyen din trenger. Foto: Ameda.
Det anbefales at du pumper deg regelmessig fordi vi vet at det medfører en lettere hverdag for deg, og du får også mer melk slik at det å gi melk ikke går utover ditt eget barn. Pumper du bare av og til, vil melkemengden din være tilpasset ditt barn, så da må babyen din die litt hyppigere om du plutselig pumper ut ekstra. Har du for eksempel som rutine å pumpe ut litt til melkebanken hver morgen, vil melkeproduksjonen være tilpasset det, og babyen din vil ikke merke at du deler litt med andre også.

Dette gjelder mødre som har har omtrent så mye melk som babyen trenger. Noen mødre har så kraftig melkeproduksjon at de ofte kan pumpe og likevel ha melk i massevis uansett.

Ett tips er å finne ut når på døgnet babyen sover best og har lengst tid mellom måltidene, og legge inn en pumpeøkt da. Kanskje kan du sette av et lite friminutt i hverdagen, koble deg til pumpen og se noe kjekt på tv eller surfe litt på nett?

Får melkegivere betaling?
Hva slags kompensasjon man får for å være melkegiver varierer fra sykehus til sykehus. De fleste dekker bare de faktiske kostnadene ved å være melkegiver. I Stavanger får du låne pumpe med alt utstyr du trenger gratis, får begre å fryse melken i, desinfeksjonssprit og alt annet du trenger. Og så kommer melkebanken hjem til deg og henter melken, slik at du ikke skal ha noe mer arbeid eller kostnader knyttet til det å være melkegiver.

 


Kan få tatt blodprøven på barsel

Er du fleregangsfødende og har hatt mye melk tidligere, kan du ta kontakt med melkebanken før fødselen eller mens du er på barsel. Da kan du få tatt blodprøven før du reiser hjem med babyen.

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar