Amming ved introduksjon av fast føde

mat og amming

Etter hvert trenger babyen mer enn bare morsmelk. Men hvordan blir det med ammingen når babyen også spiser fast føde? Ammehjelper Ingebjørg forklarer.

Hvor lenge bør man amme babyen før man introduserer annen mat? Og hvordan gjør man egentlig med ammingen når man skal starte med fast føde?

Svaret på disse to spørsmålene avhenger litt av hvordan du ønsker at ammingen skal være videre. Det er sånn at når man begynner med annen mat, så vil man lett kunne fortrenge morsmelken. Ganske mange mødre har opplevd at melkeproduksjonen går ned når babyen begynner å spise annen mat.


Dette er de offisielle anbefalingene for introduksjon av fast føde
Norge har, i likhet med de fleste andre land i verden, anbefalinger for hvor lenge fullammingsperioden bør vare. Norske retningslinjer følger i likhet med mange andre land WHOs anbefalinger: Fullamming i seks måneder dersom barnet går normalt opp i vekt.

Introduksjon av fast føde regnes som at man begynner å gi babyen smaksprøver av annen mat enn morsmelk (eller morsmelkerstatning). Det anbefales at morsmelk er basisen i babyens kosthold det første året. Man har det altså ikke travelt når man skal venne barnet til annen mat.

Det er viktig at man ikke gir babyen annen mat enn morsmelk eller morsmelkerstatning de første fire månedene, fordi babyens kropp ikke er moden nok til å håndtere denne maten.

Nasjonale retningslinjer under revisjon

Jeg hører at mange snakker om at de nasjonale anbefalingene om fullamming i seks måneder er endret, men det stemmer ikke. En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet jobber med revisjon av retningslinjene for å se om de bør endres eller ikke. Foreløpig har de ikke konkludert. Vi bør derfor ikke trekke forhastede konklusjoner, men avvente de oppdaterte retningslinjene.

Det er et stort arbeid som skal gjøres, og arbeidsgruppen ser på nasjonale og internasjonale studier, samt setter seg inn i all kunnsap som er tilgjengelig omkring spedbarnsernæring. Det er forståelig at dette tar lang tid. Fram til de konkluderer, forholder vi oss til gjeldende retningslinjer. Og vi vet at det er trygt å fullamme i seks måneder for så å begynne med smaksprøver.

Hvordan amme mest mulig under introduksjonen av fast føde?
Fast føde skal dekke barnets ernæringsbehov utover morsmelken. Den skal altså ikke erstatte, men komme i tillegg. Det er aldri tilrådelig å trappe ned på ammingen for å få barnet til å spise mer fast føde. Morsmelken sikrer babyen viktig ernæring i denne overgangsfasen, så trapper man ned ammingen, vil man gi babyen et mindre gunstig kosthold.

Mange opplever at vektøkningen stagnerer eller faktisk går litt ned akkurat når man introduserer fast føde. Det skyldes at det er tungt for tarmen å begynne å fordøye annen mat enn melk. Jo mer du ammer, jo bedre er det for barnet i denne fasen.


Gå langsomt fram!

Det er en fordel for babymagen at man trapper forsiktig opp fra kun små smaksprøver til hele måltider. Hvor lang tid det tar før babyen er interessert i å spise et helt måltid vil variere veldig fra barn til barn. Det er dere som foreldre som kjenner babyen best, så dere må se hvordan babyen reagerer på annen mat, og justere tempoet etter det.

Dere har fått heftet «Anbefalinger for spedbarnsernæring» på helsestasjonen, og der står det også om hvordan man starter med fast føde. Har du ikke fått det, kan du spørre etter det.

 

Best mulig tarmflora
Det er mye snakk om tarmflora i media for tiden. Om hvorfor det er viktig å spise mat som øker de sunne tarmbakteriene som vi alle sammen skal ha i magen. Kan du gjette hva som er den aller beste maten for disse tarmbakteriene? Ja, nettopp – morsmelk!

Et barn som bare får morsmelk har en optimal tarmflora fordi morsmelken inneholder favorittmaten til de tarmbakteriene som er mest gunstige for mennesker. Utrolig å tenke på at når naturen har utviklet oppskriften på morsmelk gjennom evolusjonen, så har den passet på at det lille menneskebarnet skal få hjeøp til å mate de beste bakteriene man bør ha i magen!
Velg riktig mat når du introduserer fast føde
Når man introduserer fast føde, kan den sunne bakteriefloraen forstyrres. Derfor er det lurt å sette seg inn i hvilken mat som er gunstig for tarmfloraen i babymagen, og hva man bør unngå.

Innenfor medisinen ser vi også et økt fokus på verdien av en sunn tarmflora, og oppdager stadig nye aspekter ved det. Det viser seg blant annet at hoveddelen av immunforsvaret vårt befinner seg i tarmen. Og det er det selvsagt viktig å ta vare på.

En viktig tommelfingerregel: Amme først!
For å sikre at babyen får i seg nok morsmelk, og for å opprettholde melkeproduksjonen din, bør du alltid amme babyen før du gir fast føde.

Gjør du motsatt vil babyen ta mindre morsmelk, og da går melkeproduksjonen ned.

Les mer om amming ved introduksjon av fast føde hos Ammehjelpen

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Comment ( 1 )

  • Åsa Nord

    Jeg introduserte smaksprøver til første sønnen min fra han var fire mnd, og har utelukkende positiv erfaring med det. Han er blitt en veldig matglad unge som spiser godt, veldig variert og smaker på det aller meste.
    I tillegg har jeg ammet ham hele veien, og det har aldri vært noe vanskelig å kombinere de to. Han har selv villet ha bryst i tillegg til annen mat. Jeg har aldri stresset med å opprettholde ammingen, men tatt det som det kom og latt ham styre det selv. Og han ville ha begge deler. Sånn er det fremdeles, og han er nå 20 måneder.
    I tillegg ammer jeg lillebroren som blir 4 mnd nå om få dager, og med bakgrunn i min særdeles gode erfaring kommer jeg til å begynne med smaksprøver og grøt nå i disse dager. Har troen på det blir like vellykket denne gangen. 🙂

Legg inn en kommentar