Ammehjelpens BegeistRingsPris 2016

Helsesøster Anita Skjellerud (t.h.) ved Bryn helsestasjon i Bærum er vinner av Ammehjelpens BegeistRingsPris 2016. Prisen ble overrakt fredag 27. mai av Kine Vazon fra Ammehjelpen.

Ammehjelpens BegeistRingsPris er blitt delt ut siden 2011. Mødre som har fått god hjelp av helsepersonell til å lykkes med amming, kan nominere. Juryen består av Ammehjelpens styre og Daglig Leder.

Anita Skjellerud fikk prisen for god veiledning og oppfølging av en familie med en baby med leppe/ganespalte. Solid fagkunnskap og god forståelse for familiens og morens ønsker var juryens begrunnelse for å gi Anita prisen.

Ammehjelpen gratulerer hjertligst med prisen!

De andre nominerte var:
Ammepoliklinikken ved Riksospitalet.
Barselhotellet, (4. etasje) ved Ullevål sykehus.
Helsesøster Kari Lillevangstu på Grünerløkka Helsestasjon i Oslo.
Barselhotellet ved Stavanger Universitetssykehus.
Barselavdelingen ved Bærum Sykehus.
Merete Aandal Olsen ved ammepoliklinikken ved Molde sykehus.
Oddbjørg Talmoen, Barsel 4C ved Sykehuset i Vestfold.

Related posts

vil ikke amme

Stramt tungebånd og ammehjelp

De siste årene har det begynt å spire et større engasjement rundt tungebåndsproblematikk, både blant mødre og helsepersonell. Og det er bra- for det er nok dessverre et altfor stort antall mødre og barn som har måttet forsake ammingen på grunn av manglende kompetanse og hjelp i det offentlige...

Les mer

Legg inn en kommentar