Ammehjelpens BegeistRingsPris 2016

Helsesøster Anita Skjellerud (t.h.) ved Bryn helsestasjon i Bærum er vinner av Ammehjelpens BegeistRingsPris 2016. Prisen ble overrakt fredag 27. mai av Kine Vazon fra Ammehjelpen.

Ammehjelpens BegeistRingsPris er blitt delt ut siden 2011. Mødre som har fått god hjelp av helsepersonell til å lykkes med amming, kan nominere. Juryen består av Ammehjelpens styre og Daglig Leder.

Anita Skjellerud fikk prisen for god veiledning og oppfølging av en familie med en baby med leppe/ganespalte. Solid fagkunnskap og god forståelse for familiens og morens ønsker var juryens begrunnelse for å gi Anita prisen.

Ammehjelpen gratulerer hjertligst med prisen!

De andre nominerte var:
Ammepoliklinikken ved Riksospitalet.
Barselhotellet, (4. etasje) ved Ullevål sykehus.
Helsesøster Kari Lillevangstu på Grünerløkka Helsestasjon i Oslo.
Barselhotellet ved Stavanger Universitetssykehus.
Barselavdelingen ved Bærum Sykehus.
Merete Aandal Olsen ved ammepoliklinikken ved Molde sykehus.
Oddbjørg Talmoen, Barsel 4C ved Sykehuset i Vestfold.

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar