Fullamming 4 eller 6 måneder?

helsedirektoratet

Ja- hva er egentlig anbefalt!? Har du fått høre fra andre at retningslinjene er i ferd med å endres? Det har florert mye rykter i det siste, og særlig etter at det har fått stor medieoppmerksomhet at enkelte forskere har presentert studier som viser at det ikke er anbefalt å fullamme i 6 måneder. Dette har fått stor overskrift. Men hva med den lille skriften?

Medier har stor innflytelse. Journalister vil at du skal klikke og lese, og tv´n suger deg til seg i beste sendetid- og du blir påvirket fordi du er barselmamma på ditt mest sårbare. Du innprentes med det ene utsagnet etter det andre- kanskje du også får ulike svar fra helsepersonell du i utgangspunktet skal kunne stole på faktisk vet hva som er å anbefale, og som vet hvorfor.

Også helsepersonell kan bli ør i hodet av alle disse stemmene som kommer med «oppsiktsvekkende forskning», og noen misforstår dessverre og tolker det som at anbefalingene allerede er endret.

Men så glemmer disse rapportene å nevne at studien kanskje er liten, ufullstendig og basert på en liten gruppe barn med spesielle behov- i alle fall blir det ikke nevnt i den store skriften.

Men nå er de altså her! La det ikke lenger være noen tvil!

Nasjonal retningslinje for spedbarnesernæring ble offentliggjort 12. oktober 2016. En tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet grundig med dette, og utallige forskningsrapporter er grundig vurdert. I konklusjonen er det lagt vekt på at hvert mor/barn par skal få individuell veiledning. Fullamming til 6 måneder er anbefalt, det vil si morsmelk uten annen mat og drikke, dersom mor og barn trives med det.

Så hva vil det si « at mor og barn trives»?

Men det mener vi:

  • At barnet går tilfredsstillende opp i vekt og følger sin kurve
  • At mor har en god ammeopplevelse og ønsker å fullamme
  • At barnet er interessert i å ammes, og spiser ofte nok
  • At barnet er våkent og oppmerksom, virker tilfreds etter mat
  • At barnet har 5-6 våte bleier hver dag, og avføring jevnlig

Dersom du opplever at dere ikke trives med fullamming, og tenker at barnet kanskje trenger å begynne å smake på annen mat kan du forsiktig begynne å introdusere smaksprøver fra 4.måneders alder. Dersom barnet trenger tillegg til morsmelk før barnet er 4 måneder gammel skal det gies morsmelkerstatning, og ikke annen mat- det gjelder også velling. Det hører sammen med at fordøyelsen til barnet er for umoden til å fordøye annen mat enn morsmelk og morsmelkerstatning før dette, og kan i værste fall være direkte skadelig.

Lurer på om barnet ditt har behov for tillegg med morsmelkserstatning, eller er du i tvil om hvordan du skal begynne å introdusere fast føde bør du snakke med helsesøster om dette.

Hovednæringen skal uansett være morsmelk (eller morsmelkerstatning) hele det første leveåret til barnet. Det betyr at morsmelken skal utgjøre størsteparten av måltidet døgnet igjennom.

Du kan lese Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring i sin helhet her

Barselklem fra Ammehjelper Tonje

Related posts

vil ikke amme

Stramt tungebånd og ammehjelp

De siste årene har det begynt å spire et større engasjement rundt tungebåndsproblematikk, både blant mødre og helsepersonell. Og det er bra- for det er nok dessverre et altfor stort antall mødre og barn som har måttet forsake ammingen på grunn av manglende kompetanse og hjelp i det offentlige...

Les mer

Legg inn en kommentar