Ammehjelp i sosiale medier

Ammehjelpen

Ammehjelpens mål er at mødre skal få den hjelpen og støtten de trenger til å amme så lenge de selv ønsker. Vi opprettet derfor Ammehjelpsgruppen på Facebook for å kunne nå ut til flest mulig mødre med oppdatert informasjon omkring amming og morsmelk. 

Mødre som ammer har i dag lett tilgang på informasjon og råd om amming via nettet, og det gjelder å være kritisk til hvor rådene kommer i fra. Siden sommeren 2016 har Ammehjelpen hatt en egen Facebookgruppe som nå har over 15 000 medlemmer. Den heter Ammehjelpsgruppen, og er den eneste gruppen på Facebook som er driftet av Ammehjelpen. Det dukker til stadighet opp lignende grupper, men disse må ikke forveksles med Ammehjelpsgruppen. (Vær oppmerksom på at navn, logo og presentasjon av grupper kan ligne hverandre). Jeg presiserer dette fordi Ammehjelpen ikke kan stå til ansvar for det som gies av råd i andre grupper.

Rom for alle ammende
I vår gruppe må mødre søke om medlemskap. Gruppen er lukket, og vi er kritiske til hvem som får lov til å slippe inn. Vi ønsker på den måten å beskytte mødrene «våre» fra å bombarderes med råd og informasjon som kan være misvisende eller være til skade for mor og barn. Vi ønsker å dele vår kunnskap, og hjelpe mødre med små og store ammeproblemer – og samtidig gi mødrene anledning til å snakke med hverandre innenfor trygge rammer. Det sitter ammehjelpere og svarer på spørsmål veldig ofte, men vi kan ikke garantere at du alltid får rask hjelp der og da. Da kan det være lurt å gå på nettsiden vår for å få raskere direkte kontakt med ammehjelper og personlig hjelp.

Ammehjelperne ønsker at dere skal få dele erfaringer i Ammehjelpsgruppen, men vi vil også kunne komme med en kommentar dersom vi ser at det gis råd som ikke er i tråd med det vi anbefaler – eller at vi ser at mor trenger mer oppfølging enn man bør gi på et åpent forum. Da vil vi be mor ta kontakt med oss direkte. Dette er ikke ment som kritikk av de erfaringer andre mødre har gjort seg, det handler om at vi kanskje ønsker oss et større bilde av situasjonen, eller vil gi råd som er mer tilpasset og ikke nødvendigvis kan overføres til andre. Vi vil gjerne ta vare på alle i gruppen vår, med alle de individuelle behovene som finnes der.

Er du i tvil om du kan ha nytte av rådene fra andre mødre, enten det er i gruppen vår eller andre steder, eller lurer på om det faktisk er det som er best for deg og ditt barn, er det alltid lurt å dobbeltsjekke. Det er noe av det vi i Ammehjelpen kan bidra med. Vi følger til enhver tid de retningslinjer og anbefalinger som kommer fra det offentlige, og vi følger også selvsagt norsk lov. Vi vet hvor du bør henvende deg videre hvis vi ser at du har behov helsetjenester som Ammehjelpen ikke kan tilby.

Rådgir ikke om preparater
Vi rådgir ikke om spesifikke navngitte medisinske preparater, det har vi ikke lov til – men kan henvise deg til lege og tryggmammamedisin.no dersom vi ser at det kan være behov for medisinsk behandling. Det kan også være at vi kan dele enkelte medisinske råd dersom det er i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming, men da er det der rådene kommer fra. Vi bare videreformidler dem. Dette gjelder for eksempel behandling av sopp.

Derfor vil vi også be om at mødre ikke deler erfaringer med medisinske preparatnavn på vår gruppe, men det er lov til å si at du for eksempel har fått antibiotika mot brystbetennelse. Det vil uansett være opp til legen din å avgjøre om du trenger slik behandling. 

Ønsker god tone, respekt og romslig takøyde
Vi ønsker at Ammehjelpsgruppen skal være en trygg og hyggelig gruppe med en god tone, respekt og romslig takhøyde. Det er lov til å være lei seg og ønske støtte, det er lov til å være glad og stolt – og det er plass til både gravide, fullammende og delammende. Du får lov til å dele ammebilder (hvis ikke Facebook stopper deg) og solskinnshistorier. Og du får lov til å dele det som er tøft for deg som ammende mor. (Vi ber samtidig alle mødre om å være varsomme og kristiske til bildene de deler, selv om det er en lukket gruppe. Tenk igjennom om bildet er noe du ville fryktet ble delt utenfor gruppen. Da er det lurt å ikke dele det, for selv med godkjente medlemmer – så vet man aldri. Og selvsagt henstiller vi ALLE medlemmer til å vise gjensidig respekt for det som deles og aldri ta eller dele screenshoter fra gruppen.)

Og husk da at det er en gruppe som er laget for å hjelpe deg med spørsmål du har og støtte ved amming. Vi driver med ammefremmende råd og opplysning. Vi kan ikke bidra med råd om barneoppdragelse eller andre ting som ikke har med amming å gjøre. For det finnes det helt sikkert andre mer passende grupper og sider – med mange gode råd om alt du lurer på om det å være eller skulle bli mor. 

Vurder informasjonen du finner på nett
Ammehjelpen har eksistert siden 1969, hvor man kunne ringe for å få gratis hjelp, og i de senere år også sende e-post. Men aldri har det vært mer tilgjengelig for nybakte mødre å få råd og hjelp enn nå.
Internettet er vår tids største arena for innhenting og deling av kunnskap om amming. 
Google er den mest brukte søkemotoren for å lete seg frem til svar, og er genialt innrettet for at du skal kunne finne de artiklene som flest leser med en gang. Facebook har blitt et stort markedsområde for ulike grupper med alle tenkelige vinklinger for å samle små og store horder av mødre med ulike problemstillinger omkring det å være gravid og ha små barn. 

Og det er jo fint! Vi bruker disse mulighetene mer enn noen gang, og vi i Ammehjelpen ser at det er et enormt behov for det i en tid hvor bare 11% av landets barseldamer får den oppfølgingen Helsedirektoratet anbefaler etter hjemkomst med en eller flere små nyfødte. Og særlig dersom man har ekstra ammeutfordringer – som veldig mange faktisk har.

Men vi i Ammehjelpen ser også behovet for å være kritisk til den informasjonen som blir gitt via nettet. For alle kan i prinsippet få publisert en forskningsartikkel, det er faktisk ikke så vanskelig å møte kriterier for det. Og er den spennende nok og kontroversiell nok, så blir den delt. Mange ganger. Spesielt i grupper for nybakte mødre som er ekstra sårbare og søkende etter det beste for barnet sitt. 

Mange har også lyst til å dele sine erfaringer med andre mødre, og det er utrolig fint. Det kunne vært gøy å vite hvor mye dette faktisk hjelper mødrene der ute, og hvor mye det offisielle helsevesenet sparer på at mødre klarer å finne ut av sine utfordringer bare med å snakke med hverandre. Men også her skal man være kritisk til de råd man får. For én mors erfaring er ikke nødvendigvis overførbar til deg og ditt barn.

Vi i Ammehjelpen ønsker deg varmt velkommen til å ta kontakt med oss via telefon, e-post og i Ammehjelpsgruppen!

Gruppeklem fra ammehjelper Tonje og hennes fine ammehjelpskolleger

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar