Følg barnets signaler – glem klokken!

Ammehjelper Ingrid S. Graue Handeland er ny blogger på Ammebloggen

– og her kommer hennes fine ord og viktige råd <3

 

Veldig mange som tar kontakt med ammehjelpen er bekymret fordi de føler at barnet spiser svært ofte, og de tror dette betyr at de har for lite melk. Det er vanlig at de spiser ofte, akkurat like vanlig som at de spiser sjeldent. Dette trenger ikke på noen måte bety at du har for lite melk. På akkurat samme måte som at du og jeg er forskjellige, er også barn det. Noen spiser mindre måltider, og vil ha mat oftere, mens andre spiser seg skikkelig god og mett, og vil ha mat sjeldnere. Det betyr ikke at det ene er mer rett enn det andre, det er bare det at de er forskjellige. Vi pleier å si at et fullammet barn bør ammes 8-12 ganger i døgnet, så lenge barnet har fin vektøkning, nok våte bleier og ellers viser tegn på god trivsel så er det greit å amme både litt mer og litt mindre enn dette. Når noen av disse tingene ikke er som de skal kan du derimot begynne å tenke på om noe er galt, da er det lurt å enten kontakte helsestasjon eller ammehjelpen, sånn at man sammen kan nøste opp i hva det er som fører til dette.

Nettopp fordi barn er forskjellige, er det veldig viktig å ikke henge seg opp i klokken når du skal finne ut om barnet vil ha mat. En dag vil barnet gjerne ha mer mat enn neste dag, dette er også helt normalt. Følg signalene til barnet ditt. Så lenge barnet er friskt er han eller hun den aller beste til å vite om det trenger mat, dette vet ikke klokken. Da vil også melkeproduksjonen din tilpasse seg barnets behov, og nettopp det er veldig viktig. Før i tiden fikk man beskjed om å amme hver 3. time, dette førte til at mange «mistet melken» rundt 3 måneders alder. Dette er faren ved å amme etter et tidsskjema, og ikke etter barnet. Da vil produksjonen etter hvert gå ned, og du vil få mindre og mindre melk. Ett annet problem med å følge klokken, er at det kan føre til stress. Hvis du hele tiden følger med på hvor lenge det er siden forrige amming, og du begynner å bekymre deg for om du har nok melk, kan dette stresset føre til at utdrivningen din blir dårligere. Adrenalin skilles ut i blodet når man er stresset, dette hemmer utdrivningen. Når utdrivningen er dårlig vil barnet lettere kunne bli utålmodig og ikke ville ta brystet på samme måte. Dette vil også kunne føre til at brystet ikke blir ordentlig tømt, noe som også er med på påvirke melkeproduksjonen negativt.

Derfor vil jeg si, stol på deg selv, stol på barnet ditt – og glem klokken!

Ammehjelper Ingrid

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar