Stramt tungebånd og ammehjelp

vil ikke amme

De siste årene har det begynt å spire et større engasjement rundt tungebåndsproblematikk, både blant mødre og helsepersonell. Og det er bra- for det er nok dessverre et altfor stort antall mødre og barn som har måttet forsake ammingen på grunn av manglende kompetanse og hjelp i det offentlige helsevesenet. Mange har måttet gå til en av få private aktører og betale dyrt for å få et godt nok tilbud. Stramt eller kort tungebånd kan også ha en del andre konsekvenser enn ammeproblemer, men ettersom jeg skriver om amming- og det er det jeg kan mest om, så forholder jeg meg til den siden av saken akkurat nå.

Noen eksakte tall på hvor mange barn som er født med stramt/kort tungebånd har man ikke – men en regner rundt sånn ca. 4-10% foreløpig. Og det er typisk at det går i arv. Men akkurat hvorfor det skjer og om problemet har økt eller om det kun er fokuset som er endret, er fortsatt en interessant problemstilling.
Dette skal jeg ikke dvele så mye ved nå.

Men mange mødre lurer på om barnet deres kan ha stramt tungebånd, eller får påpekt muligheten fra andre med erfaring når de sliter med amming og barnets trivsel.
Når en mor tar kontakt med oss i Ammehjelpen så vil vi som første punkt forsøke å danne oss et bilde av hele situasjonen- fra begynnelse til slutt. Å luke ut ord som «mye melk», «såre brystvorter», «lite melk», «klikkelyder» eller «gulping» fra en mors berettelse og straks tenke tungebånd er ikke det første vi gjør.

Hvorfor ikke?

Jo fordi dette også er typiske symptomer på feil sugetak/teknikk som oftest kan løses relativt enkelt med en kombinasjon av ammeobservasjon, anamnese (historikk) og veiledning!
Å klippe tungebånd er ikke en lettvint «quik-fix»- og bør derfor først vurderes når god ammeveiledning ikke fører frem og løser problemet. Og det vi da kan bidra med er å be deg ta kontakt med ammepoliklinikk eller fastlege for videre vurdering. Noen ganger kan vi se tydelige fysiske tegn på stramt tungebånd, sammen med typiske symptomer- men det er IKKE vi i Ammehjelpen som stiller diagnosen. Det er det kun kvalifisert helsepersonell som kan gjøre. Barn kan for øvrig også ha synlig tungebånd og hjerteformet tunge uten å ha ammeutfordringer av den grunn- så ikke tenk problemer hvis de ikke finnes. Av de 4-10% som er født med stramt tungebånd tror man det er omtrent halvparten av de igjen som faktisk får problemer.

«Men er det ikke veldig lite offentlig kompetanse på dette da?» spør du.

Jo dessverre- foreløpig altfor lite- MEN det er i ferd med å endre seg. Flere og flere sykehus har blitt oppmerksomme på at dette er en reell problemstilling- og utdanner sine leger til å bli bedre! Mye har skjedd bare siste året! Og den aller viktigste brikken i puslespillet er deg! Du som etterspør kunnskapen! Du som ber om hjelp til diagnose og behandling. Og du som vet at legen kan kontakte NKA for veiledning dersom legen ikke vet helt hva som bør gjøres. Noen henvises til øre-nese-hals på nærmeste sykehus. Får du ikke nødvendig hjelp, eller føler at du ikke tas på alvor- send inn klage! Uansett hva du videre velger å gjøre, ikke la det offentlige gå glipp av det faktum at behovet deres ikke ble møtt. Målet er at alle som trenger det får god nok hjelp til å vurdere og behandle stramt tungebånd riktig. Uansett hvor god økonomi man har. På lik linje med all annen legehjelp til små barn. Og synliggjøring av behovet er veien å gå!  Husk prinsippene for melkeproduksjon, blir på samme måte: Etterspørsel speiler tilbudet 😉

Når barnet så har fått klippet tungebåndet vil man ofte ha behov for videre veiledning i amming. Barn som har diet feil på grunn av tungebåndet over litt tid har ofte lagt til seg en dieteknikk som har gitt en slags kompensasjon for dårlig tak som ikke harmonerer så godt med brystet etter klipp, og trenger å starte på nytt. Det kan ta tid og tålmodighet, og det kan føles frustrerende at ikke alt ordnet seg med en gang. Da kan helsestasjonen eller eventuelt vi i Ammehjelpen igjen bidra med ammeveiledning, støtte og oppmuntring.
Blir barnet behandlet tidlig etter fødsel på barsel er det ofte nok å legge til i en god og riktig ammestilling, for eksempel tilbakelent, rett etter klippet. Og vi ser da hos mange en umiddelbar effekt.

Les gjerne mer om stramt tungebånd i Ammehjelpen sine artikler.

Men som sagt dere: Det trenger som oftest ikke å være fullt så komplisert. Søk hjelp med ammeproblemene så tidlig som mulig. Ha opplysninger klare om fødselen, oppstart av amming og hvordan/ når problemene har oppstått. Stå på deres for å få god nok hjelp. Vedvarende smerter og åpne sår er ikke en del av normalt ammeforløp- så be om å finne ut av det selv når taket «ser fint ut» men oppleves som et mareritt!

Styrkeklem fra ammehjelper, barnepleier og ammeveileder NKA <3

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar