Ammehjelpens begeistringspris 2018

Ammehjelpens begeistringspris for 2018 gikk til barselavdelingen ved UNN Tromsø. Prisen ble delt ut under Ammehjelpens fagseminar fredag 13. april. Jordmødrene Kathrine Hågensen og Kristina Halvorsen mottok prisen på vegne av UNN.

Begeistringsprisen deles ut til en barselavdeling, helsestasjon eller andre som arbeider med ammende mødre. Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Pingvinavisa, som er internavisa til Universitetssykehuset i Nord-Norge, har gjort et intervju med vinnerne:

– Det var en kjempehyggelig overraskelse å få beskjed om denne prisen. Det gir et ekstra klapp på skulderen i arbeidshverdagen, sier jordmor Kathrine Hågensen, én av de to ved avdelingen som er trukket frem i forbindelse med nominasjonene til prisen.

Bakgrunnen for tildelingen er nominasjoner fra mødre. Én av disse mødrene fødte på UNN i 2017, og slet med å få til ammingen.

– Jeg hadde ikke fått i gang melkeproduksjon på grunn av stort blodtap under fødsel. Alt gjorde vondt, og jeg var sliten nok som det var etter fødselen. Så var det denne nattevakten som kom inn, jordmor Kristina Halvorsen. Hun hadde virkelig en fantastisk måte å prate på, forklare på, og hjelpe på. Hun hjalp meg med å legge til, og forklarte underveis. Slik holdt vi på hele natta, hver gang lille skulle spise. Det hun gjorde, det redda hele amminga, fastslår mammaen, som derfor sendte sin nominasjon til Ammehjelpen.

Den andre nominasjonen kom fra en mamma som var innlagt på barsel ved UNN i én uke.

– Som førstegangsfødende med masse barseltårer og bekymringer bare en ny mor kan ha – var det godt å komme inn på akkurat den avdelingen i Tromsø. Etter mye god omsorg og kyndig ammehjelp fikk vi det til! Lillemor er nå tre måneder, og vi fullammer uten problemer. Avdelingen fortjener all heder og ære som kan gis, mener mammaen.

Jordmor Kathrine Hågensen kjenner seg godt igjen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk det til sammen. Jeg og mammaen jobbet intenst i fire hele dager, og rakk å bli godt kjent. Jeg brukte også Ammehjelpens nettsider til å finne informasjon i forbindelse med den aktuelle historien, sier Hågensen til Pingvinavisa.

Les hele artikkelen fra Pingvinavisa. 

 

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar