To nye æresmedlemmer i Ammehjelpen

På Landstreffet vårt i år var vi så heldige å få utnevnt to nye æresmedlemmer i Ammehjelpen: Else Nielsen og Tine Greve ♡

Disse to fantastiske damene er vi superstolte av!

Else Nielsen har vært ammehjelper i over 40 år, og har blant annet vært veileder og godkjent over 400 nye ammehjelpere! Bare å ta av seg hatten. I tillegg til at hun har gitt råd til mødre som har hatt bruk for hennes hjelp i alle disse årene.

Tine Greve, jordmor, IBCLC og ammehjelper – Hun har blant annet holdt utallige forelesninger om amming i inn- og utland, vært ansvarlig for det faglige innhold i Ammehjelpsoppgaven, og primus motor for Ammehjelpens fagseminar og landstreff i flere år. Listen er uendelig.

Vi gratulerer så mye med utnevnelsen Æresmedlem i Ammehjelpen til begge to! ♡

Related posts

Ammingens plass i permisjonsdebatten – en oppklaring til Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterri

I innlegget deres omkring tredeling av foreldrepermisjonen påstår dere at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb. Den manglende kildekritikken vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i...

Les mer

Legg inn en kommentar